Zadání příspěvku

Zprávy z tříd

1.A, 01. 07, Poslední školní den v 1.A tříd ...

3.B, 30. 06, Konec školního roku 2020 ...

3.A, 30. 06, Krásné prázdniny ...

1.A, 27. 06, " Domácí příprava " od 22. 6. ...

5.r., 26. 06, Pracovní činnosti ...

4.B, 19. 06, Rakety ...

5.r., 18. 06, Po(d)klad z hodin ...

4.r., 18. 06, Po(d)klad z hodin ...

2.A, 17. 06, 2.A našla rouškovník ...

1.A, 17. 06, " Domácí příprava " od 15. 6. ...

1.A, 16. 06, Král Jaroslav a víla Emilka s ...

1.A, 15. 06, Distanční výuka od 15. 6 do 19 ...

1.r., 15. 06, Anglický jazyk ...

5.r., 14. 06, Pan Vajíčko ...

4.B, 12. 06, Věci na týden - záchrana vajíč ...

1.r., 12. 06, Čtrnáctidenní plán výuky 1. ro ...

4.B, 12. 06, Poznáte je? ...

1.B, 11. 06, Úsměvy 1.B ...

5.r., 11. 06, Po(d)klady z hodin ...

1.B, 11. 06, Učivo ke zvládnutí v týdnu od ...

5.r., 11. 06, Přírodověda - distanční výuka ...

2.r., 10. 06, Čtrnáctidenní plán 2. roč. od ...

1.A, 09. 06, " Domácí příprava " od 8. 6. d ...

1.r., 08. 06, Anglický jazyk ...

4.r., 08. 06, Plán výuky pro 4. ročníky - 8. ...

3.A, 07. 06, Dobrovolný domácí úkol - PRVOU ...

5.r., 07. 06, Plán 8.6. - 26.6.2020 ...

1.A, 07. 06, Distanční výuka od 8. 6 do 12. ...

1.A, 04. 06, Venkovní výuka v 1.A třídě ...

1.A, 02. 06, " Domácí příprava " od 1. 6. d ...

4.r., 02. 06, Slovensko ...

4.A, 01. 06, Den dětí v režii dětí 🙂 ...

1.r., 01. 06, Anglický jazyk ...

2.r., 01. 06, Čtrnáctidenní plán od 25. 5. d ...

5.r., 01. 06, Témata na období 1.6.-5.6.2020 ...

1.A, 31. 05, Distanční výuka od 1. 6 do 5. ...

1.B, 29. 05, Učivo ke zvládnutí v týdnu od ...

5.r., 29. 05, Přírodověda online 27.5. a opa ...

1.r., 29. 05, Čtrnáctidenní plán výuky 1. ro ...

1.A, 27. 05, " Domácí příprava " od 25. 5. ...

5.r., 27. 05, Po(d)klady z hodin ...

4.r., 27. 05, Po(d)klady z hodin ...

4.r., 25. 05, Čtrnáctidenní plán pro 4. ročn ...

5.r., 24. 05, Online výuka přírodověda 22.5. ...

1.B, 24. 05, Učivo ke zvládnutí v týdnu 25. ...

1.A, 24. 05, Distanční výuka od 25. 5. do 2 ...

5.r., 23. 05, Čtrnáctidenní plán 25.5. - 5.6 ...

5.r., 21. 05, Shrnutí učiva 18. - 22.5. ...

5.r., 21. 05, Aktuální informace k přijímací ...

4.A, 19. 05, Přijímáme nové výzvy aneb ani ...


Škola základ života


Rozvojové aktivity ZŠ - Tvoříme společně


Evropské unie – Operační program Zaměstnanost


EU – Pospolu u stolu


EU – Místo kde žijeme


EU – Místo kde žijeme

Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36, tel: 272 700 650, email: info@kutnohorska.cz , jídelna:jidelna@kutnohorska.cz

Článek

Aktuální informace k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia

Datum: 21.05  Zadal: Ferkl   Třída: 5.r.  kategorie: Článek   Vymaž   Oprav   Vytiskni

Termín konání přijímací zkoušky:
pro víceletá gymnázia, tedy pro žáky 5. ročníků - úterý 9. 6. 2020

Místo konání zkoušky
Uchazeči konají zkoušku na škole, kterou uvedli na přihláškách jako první.
Ředitel této školy by měl 5 pracovních dní před přijímací zkouškou poslat (písemně i elektronicky na emailovou adresu) pozvánku na přijímací zkoušku, kde budou přesné instrukce, včetně opatření souvisejících s ochranou zdraví.

Výsledky zkoušky
budou poskytnuty oběma školám uvedeným na přihlášce.

Úprava času pro zkoušky
Ministerstvo upravilo časy pro všechny uchazeče, a to následujícím způsobem:
Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut.
(standardně 60 minut, navýšeno o 10 minut)
Test z matematiky trvá 85 minut.
(standardně 70 minut, navýšení o 15 minut)

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
Doporučuji sledovat webové stránky školy.
Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole - a způsobem
umožňujícím dálkový přístup - tedy na webových stránkách školy:
a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení - pod školou uchazeči přiděleným registračním číslem
b) kritéria přijímacího řízení.
Oznámení rozhodnutí o přijetí /nepřijetí Vám bude též doručeno.
V případě nepřijetí bude v oznámení rozhodnutí uvedeno, jak máte postupovat.

Odvolání – žádost o vydání nového rozhodnutí
Místo běžného odvolání lze podat tzv. žádost o vydání nového rozhodnutí.
Uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení (zkoušky udělal), a který nebyl přijat ke vzdělávání z důvodu počtu přijímaných uchazečů, může ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podat řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí. Na základě této žádosti bude uchazeč přijat, když jiný přijatý uchazeč neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek nebo jej následně vezme zpět (uvolní se místo).
Pokud nebude předpokládaný počet přijímaných uchazečů naplněn,
může ředitel školy oslovit dalšího uchazeče, který splnil podmínky přijímacího řízení, ale jeho žádost byla zamítnuta z důvodu počtu přijímaných uchazečů, a to podle
pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

Zápisový lístek
V případě přijetí na SŠ potvrzujete zájem stát se studentem na dané škole odevzdáním zápisového lístku a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
(Neodevzdá-li zákonný zástupce uchazeče zápisový lístek na střední škole, zaniká rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče a na jeho místo lze přijmout uchazeče jiného).
Doporučujeme proto zápisový lístek vyzvednout a odevzdat na SŠ bezprostředně, druhý den po oznámení výsledků.

Vyzvednutí
Zápisové lístky jsou připraveny k vyzvednutí u pana ředitele. Zápisový lístek vyzvedává osobně zákonný zástupce žáka proti podpisu. Pro domluvení času předání zápisového lístku kontaktujte ředitele školy.
Kontakty:
miroslav.ferkl@kutnohorska.cz
Telefon: 604 27 32 27

Cermat - podpora studentů
Cermat na podporu studentů zveřejnil Přijímačky bez obav:


https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prijimacky-bez-obav


Informace lze najít:
https://prijimacky.cermat.cz

Počet příspěvků: