Zápis do prvních tříd

Datum: .  Zadal: Ferkl   Třída: Vse  kategorie: Budoucí první třídy  

Vážení rodiče,

výsledky zápisu budou zveřejněny nejpozději do 27. dubna. Podle předběžných výsledků budeme přijímat všechny žáky ze spádové oblasti.

Velké poděkování patří nejen p. učitelkám, ale i žákům 5. ročníku, kteří se na přípravě a průběhu celého zápisu podíleli a vytvořili příjemnou atmosféru. Děkuji, Miroslav Ferkl.

plany/2018041809418232312.jpg