Odznak všestrannosti

Datum: .  Zadal: Krakowitzer   Třída: 5.r.  kategorie: Fotogalerie  Fotogalerie  

Vážení rodiče, vážení žáci, v pátek dne 29.3.2019 se někteří páťáci zúčastnili Odznaku všestrannosti, kde obsadili krásné 10. místo. Na jejich poctivé výkony se můžete podívat v externí fotogalerii. Za sportovní výkony jim patří velkým dík. Příjemný kulturní zážitek přeje pan učitel Vojta.